Các Hoạt Động Trong Và Ngoài Nước Của Grand Master Mai Kim Phụng

Các Hoạt Động Trong Và Ngoài Nước Của Grand Master Mai Kim Phụng

Một số hình ảnh về các hoạt động của Grand Master Mai Kim Phụng:

Cô Mai Kim Phụng trực tiếp giảng dạy tại MaiLeeBrows

Cô Phụng Chụp hình cùng các học viên tại MaiLeeBrows

MaiLeeBrows tổ chức buổi tập huấn phun xăm hiện đại tại Tp. HCM

Hình ảnh lưu niệm sau buổi tập huấn tại Tp. HCM

Đánh giá bài viết!