LỊCH HỌC

LỊCH HỌC

Ghi chú lịch học

* Khai giảng lớp mới mỗi thứ hai hàng tuần

Lớp Chưa Có Học Viên
Lớp Còn Nhận Đăng Kí
Lớp Còn Nhận Đăng Kí
Lớp Full

 

Tháng 1 năm 2018

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  1/2  2/2  3/2  4/2
23-24-25 tháng 1 2018: 3 ngày – (23) Mắt, (24) môi, (25) thực hành (Đăng kí ngay)

29-30-31 tháng 1 2018: 3 ngày – (29) Phun mí xăm mí mắt, (30) Thực hành, (31) Thực hành (Đăng kí ngay)

 

Tháng 2 năm 2018

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28  1/3  2/3 3/2 4/2
6-7-8-9-10 Tháng Hai 2018: Khai giảng khóa phun xăm chuyên nghiệp / (Đăng kí ngay)

13-14-15 Tháng Hai  2018: 3 ngày – (13) Phun xăm thuê, (14) điêu khắc, (15) thực hành. [hết chổ]

19-20-21-22-23 Tháng Hai  2018: khai giảng khóa điêu khắc (Đăng kí ngay)

 

Tháng 3 năm 2018

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  1/4
6-7-8 Tháng 3 2018: 3 ngày – (1) Phun Xăm, (2) Điêu khắc, (3) Thực hành  (Đăng kí ngay)

12-13-14-15-16 Tháng 3 2018: 5 ngày – Khai giảng khóa điêu khắc chuyên nghiệp  (Đăng kí ngay)

 

Tháng 4 năm 2018

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30  1/5  2/5  3/5  4/5  5/5  6/5
3-4-5 Tháng Tư 2018: 3 ngày – (1) xăm môi, (2) điêu khắc, (3) Thực hành (Đăng kí ngay)

19 – 20 Tháng Tư Chuyên đề xóa sửa phun xăm với 50 học viên
19.04.2018 – Chuyên đề xóa
20.04.2018 – Chuyên đề sữa

 

Tháng 5 năm 2018

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  1/6  2/6  3/6
8-9-10 Tháng Năm 2018: 3 ngày – (1) xăm môi, (2) điêu khắc, (3) Thực hành (Đăng kí ngay)

15-16-17 Tháng Năm 2018: 3 ngày –  (1) xăm môi, (2) điêu khắc, (3) Thực hành (Đăng kí ngay) (Đăng kí ngay)

 

Tháng 6 năm 2018

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  1/7
5-6-7 Tháng Sáu 2018: 3 ngày –  (1) xăm môi, (2) điêu khắc, (3) Thực hành (Đăng kí ngay) (Đăng kí ngay)

27-28-29 Tháng Sáu 2018: 3 ngày –  (1) xăm môi, (2) điêu khắc, (3) Thực hành (Đăng kí ngay) (Đăng kí ngay)